Miðlun og stjórnun

Skref 1

 • Á vinnustaðnum hefur verið skipaður umhverfisfulltrúi sem er tengiliður okkar við samráðsnefnd Grænna skrefa. Starfsmenn vita að þeir geta komið ábendingum til hans. Einnig er búið að skilgreina ábyrgðaraðila fyrir hvern flokk eða aðgerð sem umhverfisfulltrúi vinnur með.
 • Við höfum kynnt Græn skref í starfsemi Reykjavíkurborgar fyrir starfsmönnum okkar.
 • Starfsfólk okkar er upplýst um stefnu Reykjavíkurborgar í  umhverfismálum og Græn skref í starfsemi Reykjavíkurborgar þegar það hefur störf hjá okkur. 
 • Starfsmenn okkar eru hvattir til að líka við síðu Grænna skrefa á Facebook
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Ábendingar hafa verið lagðar fram fyrir stjórnendafund vinnustaðarins.
 • Við höfum látið húseiganda eða rekstrarfélag húseignar skriflega vita af umhverfisstarfi okkar og óskað eftir samstarfi um úrbætur í umhverfismálum t.d. aðstöðu fyrir flokkun úrgangs eða lýsingu.
 • Við náum í excelskjal fyrir Grænt Bókhald og fyllum inn vinnuskjalið upplýsingar um Úrgang vinnustaðarins.

Skref 2

 • Vinnustaðurinn skilar inn grænu bókhaldi á graenskref@reykjavik.is fyrir 1. mars, ár hvert og hefur sett sér markmið í flokkunum úrgangur og pappír
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins, stöðu græns bókhalds og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Ábendingar hafa verið lagðar fram fyrir stjórnendafund vinnustaðarins.
 • Við viðhald á húsnæði höfum við óskað eftir vistvænum áherslum við húseiganda, s.s. tímastýrð loftræsing, vatnssparandi krana og vistvænni málningu.

Skref 3 

 • Við tökum umhverfismál á vinnustaðnum reglulega fyrir á starfsmannafundum.
 • Starfsfólk okkar hefur fengið fræðslu um umhverfismál  um hvernig megi draga úr orkunotkun, flokka úrgang og nýta almenningssamgöngur. 
 • Vinnustaðurinn færir grænt bókhald og skilar fyrir 1. mars ár hvert og hefur sett sér markmið í flokkunum úrgangur, pappír og raforku og hitanotkun.
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins, stöðu græns bókhalds og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Ábendingar hafa verið lagðar fram fyrir stjórnendafund vinnustaðarins.
 • Við kynnum grænt bókhald okkar og aðgerðir opinberlega árlega, t.d. í ársskýrslu, á vef okkar eða hagsmunaaðilum okkar (húseigendr, húsfélagsins, viðskiptavina eða annarra sem við á)

Skref 4 

 • Við höfum vakið athygli á þeim árangri sem við höfum náð í vistvænni starfsemi og þannig hvatt aðra til góðra verka.
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins, stöðu græns bókhalds og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Ábendingar hafa verið lagðar fram fyrir stjórnendafund vinnustaðarins.
 • Við höfum sett á fót að minnsta kosti eitt umhverfisverkefni umfram það sem Grænu skrefin segja til um.
 • Við höfum skoðað leiðir til að ganga lengra í vistvænni vottun á starfsemi okkar t.d Grænfána, Vakann, ISO14001, Svaninn o.fl.
 • Vinnustaðurinn færir grænt bókhald og skilar fyrir 1. mars ár hvert. Við höfum metið gagnsemi og framkvæmd græns bókhalds vinnustaðarins, skoðað tækifæri til úrbóta og sett  okkur markmið í öllum flokkum.