Flokkun og minni sóun

Flokkun og minni sóun

Skref 1

 • Við flokkum að lágmarki í 5 úrgangsflokka á kaffistofum, mötuneytum og annars staðar þar sem úrgangur fellur til (T.d. plast, pappa, almennt, málma og lífrænt eða bylgjupappa). Öll ílát eru merkt með viðkomandi úrgangsflokki og flokkunartaflan er sýnileg öllum á vinnustaðnum og starfsmenn eru vel upplýstir um flokkun og endurvinnslu.
 • Við flokkum gæðapappír (hvítan skrifstofupappír), dagblöð, tímarit og skilagjaldsumbúðir.
 • Við flokkum spilliefni eins og lög og reglur kveða á um, s.s. rafhlöður, prenthylki, málningarafganga, flúrperur og skilum til ábyrgrar förgunar.
 • Við prentum báðum megin á blöð þegar það er mögulegt. Prentun á báðar hliðar og í svart-hvítu ætti að vera sjálfgild stilling á tölvum starfsmanna.
 • Við endurnotum pappír sem prentað er á öðrum megin. Við prentara og ljósritunarvélar er ílát þar sem slíkum pappír er safnað saman og hann t.d. nýttur sem minnisblöð.
 • Við notum margnota umslög fyrir innanhúspóst og hvetjum til notkunar þeirra í stað einnota umslaga.
 • Við útgáfu kynningarefnis og annars efnis bjóðum við ávallt upp á rafræna útgáfu sem lesendur geta valið í stað pappírsútgáfu.

Skref 2

 • Við flokkum í sex úrgangsflokka (málma, pappa og pappír, plast, gler, skilagjaldsumbúðir og lífrænn úrgangur) til endurvinnslu á kaffistofum,  í mötuneytum og annars staðar þar sem umbúðaúrgangur fellur til. Raftæki, rafhlöður og önnur spilliefni er flokkað sérstaklega.
 • Engin ílát eru undir blandaðan úrgang við vinnuaðstöðu starfsmanna. Úrgangur sem fellur til er settur í tilheyrandi flokkunartunnur í sameiginlegum rýmum.
 • Útbúinn hefur verið sérmerktur staður sem starfsmenn þekkja og geta nálgast fyrir skristofuvörur og allt smálegt sem gengur að endurnýta. Dæmi um slíkar vörur eru pennar, umslög, límmiðar.
 • Við endurnýtum umbúðir s.s. innkaupapoka, kassa og annað sem fellur til við innkaup og notkun á vörum.
 • Við höfum kynnt okkur eco-font stillingar til að lágmarka notkun á prentsvertu og hvetjum starfsfólk til að nýta sér þær.
 • Við höfum innleitt aðgerðir sem draga úr pappírsnotkun (t.d. prentský, rafræna skjalavistun, sleppa post-it miðum). Prentum ekki út nema nauðsynlegt sé.
 • Við höfum afþakkað allan fjölpóst og dregið úr kaupum á tímaritum og öðru sem fáir/engir nota

Skref 3

 • Í opnum rýmum er boðið upp á sorpflokkun, a.m.k. 3 flokka.
 • Óskað hefur verið eftir því við alla birgja að nota margnota flutningskassa í stað einnota, t.d. undir ávexti og aðra matvöru.
 • Við sendum einungis út rafrænar hátíðarkveðjur og heillaóskir.
 • Við hvetjum starfsmenn okkar til að nota rafrænt kynningarefni og símavæna framsetningu í stað útprentaðs efnis.

Skref 4

 • Ef það eru ruslaílát utanhúss við vinnustaðinn þá er einnig boðið upp á úrgangsflokkun.
 • Á snyrtingum er notaður endurunninn, umhverfisvottaður pappír til handþurrkunar.
 • Við biðjum hönnuði sem koma að útgáfu að tryggja lágmarksnotkun á bleki og pappír á prentun.
 • Við höfum gert greiningu á því hvar helst er hægt að draga úr myndun úrgangs og unnið minnst eina aðgerð til að bregðast við því.
Flokkunarmerkingar til að prenta út má finna undir Ítarefni.

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12
-14
Hafið samband