Flokkun og minni sóun

Flokkun og minni sóun

Skref 1

 • Við flokkum að lágmarki í 5 úrgangsflokka á kaffistofum, mötuneytum og annars staðar þar sem úrgangur fellur til (T.d. plast, pappa, almennt, málma og lífrænt eða bylgjupappa). Öll ílát eru merkt með viðkomandi úrgangsflokki og flokkunartaflan er sýnileg öllum á vinnustaðnum og starfsmenn eru vel upplýstir um flokkun og endurvinnslu.
 • Við flokkum gæðapappír (hvítan skrifstofupappír), dagblöð, tímarit og skilagjaldsumbúðir.
 • Við flokkum spilliefni eins og lög og reglur kveða á um, s.s. rafhlöður, prenthylki, málningarafganga, flúrperur og skilum til ábyrgrar förgunar.
 • Við prentum báðum megin á blöð þegar það er mögulegt. Prentun á báðar hliðar og í svart-hvítu ætti að vera sjálfgild stilling á tölvum starfsmanna.
 • Við endurnotum pappír sem prentað er á öðrum megin. Við prentara og ljósritunarvélar er ílát þar sem slíkum pappír er safnað saman og hann t.d. nýttur sem minnisblöð.
 • Við notum margnota umslög fyrir innanhúspóst og hvetjum til notkunar þeirra í stað einnota umslaga.
 • Við útgáfu kynningarefnis og annars efnis bjóðum við ávallt upp á rafræna útgáfu sem lesendur geta valið í stað pappírsútgáfu.

Skref 2

 • Við flokkum í sex úrgangsflokka (málma, pappa og pappír, plast, gler, skilagjaldsumbúðir og lífrænn úrgangur) til endurvinnslu á kaffistofum,  í mötuneytum og annars staðar þar sem umbúðaúrgangur fellur til. Raftæki, rafhlöður og önnur spilliefni er flokkað sérstaklega.
 • Engin ílát eru undir blandaðan úrgang við vinnuaðstöðu starfsmanna. Úrgangur sem fellur til er settur í tilheyrandi flokkunartunnur í sameiginlegum rýmum.
 • Útbúinn hefur verið sérmerktur staður sem starfsmenn þekkja og geta nálgast fyrir skristofuvörur og allt smálegt sem gengur að endurnýta. Dæmi um slíkar vörur eru pennar, umslög, límmiðar.
 • Við endurnýtum umbúðir s.s. innkaupapoka, kassa og annað sem fellur til við innkaup og notkun á vörum.
 • Við höfum kynnt okkur eco-font stillingar til að lágmarka notkun á prentsvertu og hvetjum starfsfólk til að nýta sér þær.
 • Við höfum innleitt aðgerðir sem draga úr pappírsnotkun (t.d. prentský, rafræna skjalavistun, sleppa post-it miðum). Prentum ekki út nema nauðsynlegt sé.
 • Við höfum afþakkað allan fjölpóst og dregið úr kaupum á tímaritum og öðru sem fáir/engir nota

Skref 3

 • Í opnum rýmum er boðið upp á sorpflokkun, a.m.k. 3 flokka.
 • Óskað hefur verið eftir því við alla birgja að nota margnota flutningskassa í stað einnota, t.d. undir ávexti og aðra matvöru.
 • Við sendum einungis út rafrænar hátíðarkveðjur og heillaóskir.
 • Við hvetjum starfsmenn okkar til að nota rafrænt kynningarefni og símavæna framsetningu í stað útprentaðs efnis.

Skref 4

 • Ef það eru ruslaílát utanhúss við vinnustaðinn þá er einnig boðið upp á úrgangsflokkun.
 • Á snyrtingum er notaður endurunninn, umhverfisvottaður pappír til handþurrkunar.
 • Við biðjum hönnuði sem koma að útgáfu að tryggja lágmarksnotkun á bleki og pappír á prentun.
 • Við höfum gert greiningu á því hvar helst er hægt að draga úr myndun úrgangs og unnið minnst eina aðgerð til að bregðast við því.
Flokkunarmerkingar til að prenta út má finna undir Ítarefni.

Click here to add your own text

Welcome Stranger! This is an example Text for your fantastic Promo Box! Feel Free to delete it and replace it with your own fancy Message!

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12
-14
Hafið samband