Almennt um Grænt bókhald

Almennt um grænt bókhald

Græn skref í starfsemi Reykjavíkur er fjögurra skrefa umhverfisstarf sem með einföldum og skipulögðum hætti innleiðir umhverfisvænar aðgerðir. Grænu skrefin byggjast á fjölmörgum aðgerðum er snerta sjö rekstrarþætti sem hafa áhrif á umhverfið og eru innleidd í fjórum skrefum. Eftir síðasta skrefið er möguleiki á að ganga alla leið með innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis.

Grænt bókhald er leið til að kortleggja innkaup, neyslu, úrgangsmyndun og losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) frá starfsemi allra starfseininga Reykjavíkurborgar með því að safna upplýsingum um magn. Teknar eru saman upplýsingar um hvernig innkaupum á margvíslegri rekstrarvöru og þjónustu er háttað, aðallega í formi tölulegra upplýsinga. Með markvissri færslu Græns bókhalds geta starfseiningar gert sér grein fyrir keyptu magni og eðli innkaupa á vöru eða orku og þannig sett sér mælanleg markmið um hagræðingu eða að draga úr notkun.

Niðurstöður græna bókhaldsins sýna hvaða árangur hefur náðst og hjálpa til við að setja raunhæf markmið um betri árangur. Græna bókhaldið er aðhald við umhverfisstarf starfseininga og áhrifarík leið til að miðla árangri af aðgerðum.

Græna bókhaldið tekur til þeirra þátta sem hafa hve mest umhverfisáhrif í daglegum rekstri:

  • Samgöngur
  • Úrgangur
  • Orkunotkun
  • Pappírsnotkun
  • Efnanotkun

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12
-14
Hafið samband