Miðlun og stjórnun

Skref 1

 • Við höfum skipað umhverfisteymi sem sér til þess að aðgerðir Grænna skrefa nái fram að ganga og svo tengilið sem sér um samskipti við verkefnisstjórn Grænna skrefa.
 • Við höfum kynnt Græn skref í starfsemi Reykjavíkurborgar, heimasíðu Grænna skrefa og þátttöku vinnustaðarins fyrir öllu starfsfólki.
 • Starfsmenn okkar eru hvattir til að líka við síðu Grænna skrefa á Facebook og á Workplace, sem er einnig umræðuvettvangur.
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Stjórnendur hafa verið upplýstir um ábendingar.

Skref 2

 • Vinnustaðurinn skilar inn grænu bókhaldi á graenskref@reykjavik.is fyrir 1. mars, ár hvert og hefur sett sér markmið í flokkunum úrgangur og pappír
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins, stöðu græns bókhalds og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Ábendingar hafa verið lagðar fram fyrir stjórnendafund vinnustaðarins.
 • Við viðhald á húsnæði höfum við óskað eftir vistvænum áherslum við húseiganda, s.s. tímastýrð loftræsing, vatnssparandi krana og vistvænni málningu.

Skref 3 

 • Við tökum umhverfismál á vinnustaðnum reglulega fyrir á starfsmannafundum.
 • Starfsfólk okkar hefur fengið fræðslu um umhverfismál  um hvernig megi draga úr orkunotkun, flokka úrgang og nýta almenningssamgöngur. 
 • Vinnustaðurinn færir grænt bókhald og skilar fyrir 1. mars ár hvert og hefur sett sér markmið í flokkunum úrgangur, pappír og raforku og hitanotkun.
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins, stöðu græns bókhalds og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Ábendingar hafa verið lagðar fram fyrir stjórnendafund vinnustaðarins.
 • Við kynnum grænt bókhald okkar og aðgerðir opinberlega árlega, t.d. í ársskýrslu, á vef okkar eða hagsmunaaðilum okkar (húseigendr, húsfélagsins, viðskiptavina eða annarra sem við á)

Skref 4 

 • Við höfum vakið athygli á þeim árangri sem við höfum náð í vistvænni starfsemi og þannig hvatt aðra til góðra verka.
 • Við höfum fundað með starfsmönnum um framgang verkefnisins, stöðu græns bókhalds og safnað saman ábendingum um hvað megi betur fara í umhverfismálum á vinnustaðnum. Ábendingar hafa verið lagðar fram fyrir stjórnendafund vinnustaðarins.
 • Við höfum sett á fót að minnsta kosti eitt umhverfisverkefni umfram það sem Grænu skrefin segja til um.
 • Við höfum skoðað leiðir til að ganga lengra í vistvænni vottun á starfsemi okkar t.d Grænfána, Vakann, ISO14001, Svaninn o.fl.
 • Vinnustaðurinn færir grænt bókhald og skilar fyrir 1. mars ár hvert. Við höfum metið gagnsemi og framkvæmd græns bókhalds vinnustaðarins, skoðað tækifæri til úrbóta og sett  okkur markmið í öllum flokkum.