Flokkun og minni sóun

Skref 1

 • Við flokkum að lágmarki í 5 úrgangsflokka á kaffistofum, mötuneytum og annars staðar þar sem úrgangur fellur til (T.d. plast, pappa, almennt, málma og lífrænt eða bylgjupappa)
 • Við flokkum gæðapappír (hvítan skrifstofupappír), dagblöð, tímarit og skilagjaldsumbúðir.
 • Við flokkum spilliefni eins og lög og reglur kveða á um, s.s. rafhlöður, prenthylki, málningarafganga, flúrperur og skilum til ábyrgrar förgunar.
 • Við prentum báðum megin á blöð þegar það er mögulegt. Prentun á báðar hliðar og í svart-hvítu ætti að vera sjálfgild stilling á tölvum starfsmanna. 
 • Við endurnotum pappír sem prentað er á öðrum megin. Við prentara og ljósritunarvélar er ílát þar sem slíkum pappír er safnað saman og hann t.d. nýttur sem minnisblöð.
 • Við notum margnota umslög fyrir innanhúspóst og hvetjum til notkunar þeirra í stað einnota umslaga.
 • Við útgáfu kynningarefnis og annars efnis bjóðum við ávallt upp á rafræna útgáfu sem lesendur geta valið í stað pappírsútgáfu.

Skref 2

 • Við flokkum í sex úrgangsflokka (málma, pappa og pappír, plast, gler, skilagjaldsumbúðir og lífrænn úrgangur) til endurvinnslu á kaffistofum,  í mötuneytum og annars staðar þar sem umbúðaúrgangur fellur til. Raftæki, rafhlöður og önnur spilliefni er flokkað sérstaklega.
 • Engin ílát eru undir blandaðan úrgang við vinnuaðstöðu starfsmanna. Úrgangur sem fellur til er settur í tilheyrandi flokkunartunnur í sameiginlegum rýmum.
 • Útbúinn hefur verið sérmerktur staður sem starfsmenn þekkja og geta nálgast fyrir skristofuvörur og allt smálegt sem gengur að endurnýta. Dæmi um slíkar vörur eru pennar, umslög, límmiðar.
 • Við endurnýtum umbúðir s.s. innkaupapoka, kassa og annað sem fellur til við innkaup og notkun á vörum.
 • Við höfum kynnt okkur eco-font stillingar til að lágmarka notkun á prentsvertu og hvetjum starfsfólk til að nýta sér þær.
 • Við höfum innleitt aðgerðir sem draga úr pappírsnotkun (t.d. prentský, rafræna skjalavistun, sleppa post-it miðum). Prentum ekki út nema nauðsynlegt sé.
 • Við höfum afþakkað allan fjölpóst og dregið úr kaupum á tímaritum og öðru sem fáir/engir nota

Skref 3

 • Við skilum notuðum prenthylkjum til áfyllingar og notum endurnýtt áfyllt prenthylki og/eða umhverfisvottuð í prentara og ljósritunarvélar.
 • Í mötuneyti og á kaffistofum vinnustaðarins er lífrænn úrgangur flokkaður frá.
 • Til viðbótar við úrgangsflokkana fimm  (málma, pappa, plast, skilagjaldsumbúðir og lífrænan úrgang) flokkum við líka gler.
 • Ef ílát er fyrir blandaðan úrgang í fundarherbergjum og/eða opnum rýmum er líka boðið uppá flokkun úrgangs.
 • Óskað hefur verið eftir því við alla birgja að nota margnota flutningskassa, t.d. undir ávexti og aðra matvöru, í stað einnota pappakassa. Birgjar sækja tóma kassa við næstu vöruafhendingu.
 • Við sendum einungis út rafrænar hátíðarkveðjur og heillaóskir.
 • Við hvetjum starfsmenn okkar til að nota rafræna útgáfu og spara dreifingu t.d. með að prenta einungis kort í nafnspjaldastærð með netslóð á umrætt efni.

Skref 4

 • Ef það eru ruslaílát utanhúss við vinnustaðinn þá er einnig boðið upp á úrgangsflokkun.
 • Á snyrtingum eru blásarar eða handklæði til handþurrkunar, ekki einnota pappír.
 • Við biðjum hönnuði sem koma að útgáfu að tryggja lágmarksnotkun á bleki og pappír á prentun.