Rafmagn og húshitun

Rafmagn og húshitun

Í flokkinum Rafmagn og húshitun er lögð áhersla á að draga úr orkunotkun og kostnaði með því að nýta þá eiginleika raftækja sem bjóða upp á orkusparnað og hámarksorkunýtingu, svo sem Eco stillingar, LED perur og hreyfiskynjarar. Einnig er ýtt undir almenna vitundarvakningu með því að hvetja starfsfólk til að huga að orkusparandi aðgerðum eins og að draga fyrir glugga í kulda og nýta sólarljós í stað raflýsingar.

Skref 1

 • Ljósritunarvélar og prentarar eru stillt þannig að tækin fara í viðbragðsstöðu (standby) þegar þau hafa ekki verið í notkun í 5 mín.
 • Hver og einn starfsmaður setur tölvuna á “læsa” þegar hann fer heim. (Windows + L)
 • Við veljum sparnaðarstillingu á uppþvotta- og þvottavélum og sjáum til þess að gangsetja einungis fullhlaðnar vélar.
 • Við slökkvum á öllum ljósum í þeim rýmum sem eru ekki í notkun og öll ljós í lok dags. Sérstaklega er hugað að fundarherbergjum, geymslum og þar sem dagsbirtu nýtur við.
 • Við höfum komið fyrir áminningarmiðum við rofa og valdar útgönguleiðir þar sem minnt er á að slökkva ljós í lok dags og á raftækjum þegar þau eru ekki í notkun.

Skref 2

 • Við endurnýjun ljósgjafa eru ávallt valdar perur / lýsing með bestu orkunýtni, s.s. LED.
 • Við höfum fylgst með raforku- og hitanotkun á vinnustaðnum og sett okkur markmið um að draga úr henni eftir föngum.
 • Við nýtum sólarljósið til hins ýtrasta til að draga úr notkun raflýsingar og kyndingar.

Skref 3

 • Starfsfólk er hvatt til að draga fyrir glugga í köldum veðrum, sérstaklega að næturlagi.
 • Við sendum gátlista í tölvupósti til allra starfsmanna fyrir stórhátíðir og í upphafi orlofstíma um hvernig hægt er að spara rafmagn og hita þegar gengið er frá fyrir frí.
 • Við höfum skoðað nýtingu miðlægra prentara, tölvubúnaðar og annarra raftækja og höfum fækkað tækjum og samnýtt þau eins og kostur er.
 • Við vöktum og skráum árlega raforku- og hitanotkun á vinnustaðnum í Grænt bókhald og setjum okkur áframhaldandi markmið um að draga úr notkuninni.

Skref 4

 • Þar sem viðvera er lítil, svo sem á snyrtingum og í geymslum eru hreyfiskynjarar í stað rofa. Þar sem ekki er hægt að setja upp slíka hreyfiskynjara eru áminningarmiðar um að slökkva ljósin.
Fylla skal uppþvottavélar áður en þær eru settar í gang og þvo á umhverfisvænu prógrammi.
Hægt er að minnka orkuþörf með því að draga fyrir glugga til að útiloka kulda.

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12
-14
Hafið samband